WTOK-TV Area Sports Scores

MLB:        7/25/2014
St. Louis   3   AT  Chicago Cubs   0     [1]

MLB:        7/25/2014
St. Louis   1   AT  Chicago Cubs   0     [1]

MLB:        7/25/2014
St. Louis   1   AT  Chicago Cubs   0     [1]

MLB:        7/25/2014
St. Louis   0   AT  Chicago Cubs   0     [1]

MLB:        7/25/2014
St. Louis   0   AT  Chicago Cubs   0     [1]

MLB:        7/25/2014
Detroit   6   AT  LA Angels   4     F

Prev << 1 >> Next